Mobily, PlayStation, Xbox a Notebooky

Servis herných konzol

Vykonávame mimozáručný servis všetkých známych  značiek herných konzol. Pod servisom sa rozumie oprava porúch, montáž alebo výmena chipov, nahrávanie nového softwaru, upgrade, downgrade , poprípade riešime aj špecifické požiadavky na základe vzájomnej dohody.

Servis ponúkame aj na základe e-mailového alebo telefonického kontaktu pre mimo košických zákazníkov , alebo pre tých, ktorí nevedia navštíviť našu prevádzku z rôznych príčin a doručia chybnú hernú konzolu na adresu našej  prevádzky. Odporúčame pozrieť : Ako popísať poruchu hernej konzoly a Cenník opráv.

V takom prípade je potrebné vypísať objednávací list opravy, buď na predpísanom tlačive, ktorý sa dá stiahnuť TU,
alebo ručne napísať s požadovaným obsahom t.j. má obsahovať priezvisko a meno objednávateľa opravy, adresu, telefónne číslo, emailovu adresu alebo iný kontakt, ďalej značku, typ, poprípade sériové číslo hernej konzoly (väčšinou sa nachádza na štítku na spodnej strane konzoly, poprípade v doklade o kúpe), popis poruchy, poprípade, ak sa vie, ako k poruche došlo, ďalej napísať vetu „Súhlasím s  podmienkami servisu ROVI“, dátum  a podpis.
 
Posielajte len samotné herné konzoly t.j. bez napájacích zdrojov a iného príslušenstva, ak to nie je dohodnuté inak. Neberieme zodpovednosť pri nesprávnom popise poruchy, respektíve na  výšku predpokladanej ceny opravy, pred diagnostikovaním poruchy hernej konzoly alebo  samotnou opravou.  

Podmienky servisu.

Na servis poskytujeme v zmysle Občianskeho zákonníka 3-mesačnú záruku. Záruka sa sťahuje len na vykonané opravy, nie na celú hernú konzolu a to výhradne len v prípade, ak nebola porušená ochranná garančná nálepka firmy ROVI.
Jednoduchý servis, v prípade priamej návštevy prevádzky  (napr. opravy, výmeny displaya Playstation PSP,  upgrade softwaru a pod.) vykonávame spravidla na počkanie. Ostatné opravy vykonávame spravidla do 3 pracovných dní . Oprava sa môže predlžiť v prípade nedostupnosti náhradných dielov..
Expresný servis vykonávame na základe vzájomnej dohody do dohodnutého času napr. 1 hod.,  pri doručených herných konzolách min. 1 deň, s príplatkom 20 %  k cene opravy.
V prípade doručenia chybnej hernej konzoly poštou, kuriérom alebo iným spôsobom, pošleme späť opravenú hernú konzolu, podľa zložitosti opravy a dostupnosti náhradných dielov, na nasledujúci deň, respektíve spravidla do 5 pracovných dní. Doručíme na adresu uvedenú na objednávacom liste opravy. K opravenej hernej konzole sa pripája doklad o oprave, na ktorom sa uvádza pre koho bola oprava vykonaná, značka, typ ,sériové číslo opravovanej hernej konzoly, čo bolo opravované, cena a dátum opravy, ako aj firemná pečiatka s podpisom.

Ak opravená herná konzola nebola objednávateľom prevzatá a bola poštou vrátená firme Rovi späť, tak v tomto prípade sa daná herná konzola  bude dať prevziať už len priamo (v prevádzkovom čase) na prevádzke. K cene opravy a poštovného po čase 1 mesiaca účtujeme skladné 10 Eur. Táto možnosť prevzatia opravenej hernej konzoly sa dá uplatniť do pol roka od vykonania opravy, po tomto čase v zmysle Občianskeho zákonníka má firma vykonávajúca opravy, v tomto prípade ROVI, právo  danú hernú konzolu predať, demontovať alebo naložiť s ním podľa vlastného uváženia.  

Spôsob platby servisu a spätnej prepravy pri doručených herných konzolách:

1.    Po vykonaní opravy, na základe nášho oznámenia (emailom alebo telefónom) ceny opravy,  sa opravená herná konzola pošle zákazníkovi dobierkou, celková cena bude: cena opravy + účtujeme cenu prepravy 6€ (dobierka, poistné, balné)
2.    Po vykonaní opravy, na základe nášho oznámenia (emailom alebo telefónom) ceny opravy, zákazník pošle danú sumu na náš bankový účet a následne po obdŕžaní peňazí, sa opravená herná konzola pošle poštou na zákazníkom udanú adresu.
3.    Pred vykonaním opravy, na základe dohodnutej ceny za opravu (e-mailom alebo telefónom)

Servis:

A) Macbookov, Notebookov,    všetky značky
B) Tabletov,    Apple, Dell, Acer, Asus, Lenovo, Sony, HP, Prestigio a  iné
C) Herných konzol,   PlayStation, Xbox, a iné
D) Mobilov,    Samsung, Huawei, Xiaomi, iPhone, HTC, Lenovo, Prestigio, Sony, LG, Blackberry,  Doogee, Nokia a iné. 

ROVI, Vojvodská 2, Košice
Servis Mobilov, Macbookov, Herných konzol, Tabletov a Notebookov
Po - Pi: 09:30 - 12:30, 13:30 - 17:00
Tel.: +421 905 864 305, +421 907 593 626