Mobily, PlayStation, Xbox a Notebooky

Záručné podmienky pre mobilné telefóny

ZÁRUČNÝ LIST

1.  Záruka platí pre mobilný telefón ( ďalej  MT ), ktorého identifikačné údaje    t.j. značka, typ a IMEI číslo, ako aj dĺžka záručnej doby, sú uvedené v tomto doklade o záruke.

2.  Počas záručnej doby firma ROVI bezplatne opraví MT v prípade, ak
a) nebola odstránená alebo poškodená ochranná nálepka s nápisom ROVI
b) nebolo odstránené či zmenené sériové číslo výrobku alebo IMEI číslo

3.  Záruka sa nevzťahuje na poruchy
a) vzniknuté obvyklým opotrebovaním (napr. vplyvom displayovej fólie, joysticku, programu, klávesnice, krytov MT a podobne
b) ak, poškodenie bolo spôsobené skutočnosťou, že MT bol vystavený:  nesprávnemu, neopatrnému alebo násilnému ovládaniu, pádu, vplyvu škodlivého prostredia napr. vode, vlhku, extrémnym teplotám, prírodným podmienkam alebo náhlym zmenám v týchto podmienkach, korózií, oxidácií, neoprávnenej úprave, nesprávnej inštalácií, nehode, poškodeniu od jedla alebo rozliatych tekutín, vplyvu chemických výrobkov alebo ďalším skutočnostiam, ktoré idú nad rámec rozumnej kontroly firmy ROVI (ide najmä   o poruchy na používaných súčastiach ako sú batérie, ktoré majú vzhľadom ku svojej povahe obmedzenú životnosť a chyby vzťahujúce sa k zlomeniu alebo     poškodeniu antén),
c) ďalej záruka sa nevzťahuje na batérie, kryty alebo na ďalšie podobné časti MT

4.  Na v záruke opravený MT bude udelená predĺžená záručná doba v zmysle Občianskeho zákonníka.

5. Aby zákazník mohol uplatniť nároky zo záruky, musí predložiť nepoškodený a nezmenený originálny doklad o kúpe, ktorý zreteľne obsahuje podpis a pečiatku predávajúceho, dátum, značku, typ a IMEI číslo alebo iné identifikačné číslo MT. V prípade doručenia MT, je potrebné  doručiť doklad o zakúpení (alebo kópiu dokladu o zakúpení), záručný list (ak bol vystavený samostatne) a vyplnený reklamačný list.

6. Ak pri oprave MT bude zistená porucha, na ktorú sa nevzťahuje záruka, pri prípadnej reklamácií, náklady na túto opravu hradí kupujúci v plnej výške.

7. Po šiestom mesiaci plynutia záručnej doby je pri reklamácií zákazník povinný dokázať, že porucha nebola spôsobená jeho vinou a že daný tovar ( t.j. mobilný telefón ) bol chybný už pri kúpe.

Servis:

A) Macbookov, Notebookov,    všetky značky
B) Tabletov,    Apple, Dell, Acer, Asus, Lenovo, Sony, HP, Prestigio a  iné
C) Herných konzol,   PlayStation, Xbox, a iné
D) Mobilov,    Samsung, Huawei, Xiaomi, iPhone, HTC, Lenovo, Prestigio, Sony, LG, Blackberry,  Doogee, Nokia a iné.Aktualizácia:  15.01.2018

ROVI, Vojvodská 2, Košice
Servis Mobilov, Macbookov, Herných konzol, Tabletov a Notebookov
Po - Pi: 09:30 - 12:30, 13:30 - 17:00
Tel.: +421 905 864 305, +421 907 593 626